"Haavi" kehittämishanke vuonna 2022

Cloudpoint on toteuttanut “Haavi” kehittämishankkeen vuoden 2022 aikana johon rahoitusta on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea ja vastuuviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Kehittämishankkeen aikana yhdenmukaistettiin eri tietojärjestelmistä kerättävät tietovirrat yhdenmukaisiksi vertailukelpoisiksi tietokokonaisuuksiksi, sekä kehitettiin eri lähdejärjestelmistä kerättävien tietojen muodostamista ja käsittelymallia sekä automaatiota. Hankkeessa paneuduttiin erityisesti tiedon pseudonymisoinnin - anonymisointiin ja tietojen käyttäytymiseen analytiikassa ja koneoppimisessa huomioiden EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) erityistä suojaa vaativien henkilötiedot.

Kehittämishankkeen lopputuloksia hyödynnetään Cloudpointin 2022-2023 aikana julkaistavissa tuotteissa joiden markkina-alueena on Euroopan talousalue.