Pronssi

200 €/kk*

Veloitetaan vuosittain

Pääkäyttäjätuki

 • Feature Tuki tietosuoja- ja tietoturva-asetuksissa
 • Feature Opastus käyttäjän- ja asetustenhallinnassa
 • Feature Tiedotus tärkeimmistä päivityksistä ja uusista ominaisuuksista
 • Feature Palvelun hallinnan seurantatapaaminen kahdesti vuodessa

* Mahdollisuus laajentaa pääkäyttäjyys useammalle henkilölle hintaan 21 €/kk/henkilö

Hopea

Pääkäyttäjäpalvelu

Pyydä tarjous tästä
 • Feature Kaikki pronssitasoon sisältyvät ominaisuudet
 • Feature Järjestelmän ylläpito käyttäjänhallinnasta Chrome-päätelaitehallintaan
 • Feature Järjestelmän tietoturvan seuranta ja ylläpito sekä tietoturvaloukkauksista raportointi
 • Feature Tuki 3. osapuolen palveluiden integroinnissa
 • Feature Päivitysten, muutosten ja uusien ominaisuuksien seuranta, tarvittavat asetusmuutokset ja niistä tiedottaminen asiakkaalle
 • Feature Parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen laatiminen ja ylläpito yhdessä asiakkaan kanssa
 • Feature Palvelun hallinnan seurantatapaaminen asiakkaan edustajan kanssa 2 kertaa vuodessa sovitun mukaisesti
 • Feature Pitää sisällään Google ympäristön auditoinnin ja Cloudpointin parhaat käytänteet tietosuojan ja tietoturvamääritysten osalta. Lisätietoja alla.
 • Feature Chrome hallintalisenssit erikoishintaan palvelun sopimuksen ajaksi!

Kulta

Pääkäyttäjäpalvelu + tuki opettajille

Pyydä tarjous tästä
 • Feature Kaikki pronssi- ja hopeatasoon sisältyvät ominaisuudet
 • Feature Rajoittamaton Google Workspace -sovellusten tekninen tuki oppilaitosten henkilökunnalle
 • Feature Rajoittamaton Google Workspace -sovellusten pedagogisen käytön tuki oppilaitosten henkilökunnalle
 • Feature Pitää sisällään Google ympäristön auditoinnin ja Cloudpointin parhaat käytänteet tietosuojan ja tietoturvamääritysten osalta. Lisätietoja alla.
 • Feature Chrome hallintalisenssit erikoishintaan palvelun sopimuksen ajaksi!

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION -YMPÄRISTÖN AUDITOINTI

Mikäli ette ole pääkäyttäjätukemme hopea- tai kultatason asiakkaamme niin suosittelemme ympäristölle auditointipalveluamme.

Tukea myös laitteille

Chromebook-laitetuki

Chromebook-laitetta koskeva tuki sisältyy Cloudpointin Chrome Education Upgrade (CEU) Chromebookien hallintalisenssiin joko Google Workspace for Education -tukipalveluiden rinnalla tai ilman tukipalveluiden tilaamista.

Zero Touch Enrollment

Zero Touch Enrollment (ZTE) sisältyy ilmaisena palveluna Cloudpointin CEU-hallintalisenssihintaan riippumatta laitteen valmistajasta ja toimittajasta. **

Määräveloitus

Ilman Cloudpointin CEU-lisenssejä Chromebook-tuen voi tilata oppilaitoksille 2 €/ oppilas/ vuosi.

Tuntiveloitus

Tuntiperusteiset tukipyynnöt tukisopimuksen ulkopuolisille asiakkaille 100 €/ alkava tunti.

** Jos CEU-hallintalisenssit eivät tule Cloudpointilta, veloitamme ZTE:sta 2 €/laite.

Ota yhteyttä!

Keskity Google Workspace for Education -ympäristön toiminnallisuuksista nauttimiseen ja anna Cloudpointin hoitaa loput.