Luuppi-tietosuojapalvelun logo

Luuppi - jotta oppilaasi ja opiskelijasi voivat oppia turvallisin mielin

Luuppi-tietosuojapalvelu on Cloudpoint Oy:n palvelu kuntien ja muiden henkilötietorekisterinpitäjien tietosuojan hallintaan. Erityisen kätevä Luuppi on kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa opettajilla on tavallisesti käytössä kymmeniä tai jopa satoja erilaisia digitaalisia opetussovelluksia.

Luuppi-palvelun avulla Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijat tarkastavat ja seuraavat puolestasi, ovatko oppilaitoksesi käytössä olevat digitaaliset sovellukset voimassa olevien tietosuoja-asetusten ja perusopetuslain mukaisia. Opetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon lukuisia ohjeita ja määräyksiä muun muassa henkilötietojen käyttöön, julkisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 14-15). 

Tietosuoja-asiantuntijamme antavat arvionsa, sopiiko esitetty sovellus käytettäväksi koulussa. Sen jälkeen opetuksen järjestäjä tekee itse päätöksen, otetaanko sovellut käyttöön vai ei.

Luupin ansiosta opetuksen järjestäjä voi huokaista helpotuksesta: oppilaitoksen henkilökunnan tai vanhempien ei tarvitse olla huolissaan, että opetuskäytössä olisi sovelluksia, joissa on mainontaa tai muutoin asiatonta sisältöä.

KOLME ASKELTA TAATTUUN TIETOSUOJAAN - NÄIN LUUPPI TOIMII:

1. Sovellusten esittäminen

Asiakas saa pääsyn helppokäyttöiseen Luuppi-sovellukseen, jossa hän voi esittää Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijoille arvioitavaksi oman kuntansa / oppilaitoksensa opettajien käyttämiä sovelluksia.

2. Sovellusten arviointi

Arviointi on Luupin tärkein osa - se suurin työ, joka helpottaa opetuksen järjestäjän työtaakkaa. Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijat arvioivat asiakkaan esittämät sovellukset. Tämän jälkeen asiakas päättää, otetaanko sovellukset käyttöön kunnassa vai ei. 

3. Tietosuojan jatkuva seuranta

Kun sovellusten ensimmäinen tarkastus on tehty, Luuppi-palvelulla voidaan jatkaa sovellusten tietosuojan seurantaa, sillä sovellusten tietosuoja-asetukset voivat muuttua. 

“Olemme Luupin kautta saaneet selkeyttä opetuksessa käytössä olevien sovellusten sekä palveluiden käyttöönottoon. Meidän ei koulupuolella tarvitse enää itse yrittää tarkistaa sovelluksia, vaan voimme ilmoittaa ne Luupin kautta arviointiin ja saamme asettamiemme taustakysymysten pohjalta selkeän vastauksen siitä, mitä meidän tulee ottaa huomioon kyseisen sovelluksen tai palvelun kanssa, jos sitä opetuksessa haluamme hyödyntää. Yksi yhteinen listaus hyväksytyistä sovelluksista ja palveluista on tulosten pohjalta helppo muodostaa ja antaa opettajille tarjolle.”

Jaana Virtanen, Kuusamon peruskoulujen TVT-kehittäjä

Kyllä, tätä palvelua haluaisin katsella tarkemmin!

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Luemme viestisi luupintarkasti.