Luuppi-tietosuojapalvelun logo

Luuppi - jotta oppilaasi ja opiskelijasi voivat oppia turvallisin mielin

Luuppi-tietosuojapalvelu on Cloudpoint Oy:n asiantuntijapalvelu kuntien ja muiden henkilötietorekisterinpitäjien tietosuojan hallintaan. Erityisen kätevä Luuppi on kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa opettajilla on tavallisesti käytössä opetuksessaan kymmeniä tai jopa satoja erilaisia digitaalisia palveluja.

Luuppi-palvelun avulla Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijat tarkastavat ja seuraavat puolestasi, ovatko oppilaitoksesi käytössä olevat digitaaliset palvelut voimassa olevien tietosuoja-asetusten ja perusopetuslain mukaisia. Opetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon lukuisia ohjeita ja määräyksiä muun muassa henkilötietojen käyttöön, julkisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 14-15). 

Tietosuoja-asiantuntijamme antavat arvionsa, sopiiko asiakkaan esittämä digitaalinen palvelu käytettäväksi koulussa. Sen jälkeen asiakas tekee itse päätöksen, otetaanko palvelu opetuksessa käyttöön vai ei.

Luupin ansiosta opetuksen järjestäjä voi huokaista helpotuksesta: oppilaitoksen henkilökunnan tai vanhempien ei tarvitse olla huolissaan, että opetuskäytössä olisi digitaalisia palveluja, joissa on mainontaa tai muutoin asiatonta sisältöä.

Luuppi-tietosuojapalvelun turvallisessa suojassa on tällä hetkellä noin 34% suomalaisista ala- ja yläkoulun oppilaista.

KOLME ASKELTA TAATTUUN TIETOSUOJAAN - NÄIN LUUPPI TOIMII:

1. Palvelujen esittäminen

Asiakas esittää Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijoille arvioitavaksi oman kuntansa / oppilaitoksensa opettajien käyttämiä digitaalisia palveluja.

2. Palvelujen arviointi

Arviointi on Luupin tärkein osa - suurin työ, joka helpottaa merkittävästi opetuksen järjestäjän työtaakkaa. Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijat arvioivat asiakkaan esittämien digitaalisten palvelujen tietosuojan. Tämän jälkeen asiakas päättää, otetaanko palvelut käyttöön kunnassa vai ei. 

3. Tietosuojan jatkuva seuranta

Kun palvelujen ensimmäinen tarkastus on tehty, Luupilla voidaan jatkaa opetuksen järjestäjän käyttämien palvelujen tietosuojan seurantaa, sillä palvelujen tietosuoja-asetukset voivat muuttua. 

“Olemme Luupin kautta saaneet selkeyttä opetuksessa käytössä olevien sovellusten sekä palveluiden käyttöönottoon. Meidän ei koulupuolella tarvitse enää itse yrittää tarkistaa sovelluksia, vaan voimme ilmoittaa ne Luupin kautta arviointiin ja saamme asettamiemme taustakysymysten pohjalta selkeän vastauksen siitä, mitä meidän tulee ottaa huomioon kyseisen sovelluksen tai palvelun kanssa, jos sitä opetuksessa haluamme hyödyntää. Yksi yhteinen listaus hyväksytyistä sovelluksista ja palveluista on tulosten pohjalta helppo muodostaa ja antaa opettajille tarjolle.”

Jaana Virtanen, Kuusamon peruskoulujen TVT-kehittäjä

Kyllä, tätä palvelua haluaisin katsella tarkemmin!

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Luemme viestisi luupintarkasti.