adam-winger-7fF0iei80AQ-unsplash

logo_Google_for_Education_lockup_horizontal_RGB (1)
jatkokoulutukset opettajille

Jatkokoulutukset

Jatkokoulutukset (5 kpl) keskittyvät oppimiseen ja yhteistoimintaan sekä siihen, mihin peruskoulutukset jäivät. Jatkokoulutuksissa perehdytään Google Workspace for Educationin oppimista ja yhteistoimintaa tukeviin ydinsovelluksiin ja pyritään tukemaan organisaation yhteisöllisyyttä sekä opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksen läpinäkyvyyttä.

Tarjonnassa on mukana myös ydinsovellusten ulkopuolisten sovellusten koulutusta. Niistä Youtube-koulutus on tarkoitettu vain opettajien osaamisen kehittämiseen.

Jatkokoulutus 1:
Yhteistoiminta ja yhteydenpito (1 tai 2 h)

  • Google Meet ja Chat: yhteydenpitoa Googlen välinein (½ h)
  • Google Jamboard: yhteistoimintatyökalu esittelyssä (½ h)
  • Google Sites ryhmä- ja portfoliotyökaluna: sivuston luominen, muokkaaminen ja julkaisu (1 h)

Jatkokoulutus 2:
Sähköinen arviointi opetuksen apuna (2 h)

  • Yleistä arvioinnista ja Googlen työkalujen hyödyntämisestä arvioinnin toteuttamisessa. Google Classroomin arvosanakategoriat, kommenttipankki ja rubriikit sekä käytön harjoittelu. Arvioinnin seuranta oppilaan ja opettajan näkökulmasta (1½ h)
  • Suljetun Forms-kokeen asetukset hallituille Chromebookeille (½ h)

Jatkokoulutus 3:
Gmail ja Drive opettajan tehotyökaluina (1 tai 2 h) 

  • Gmail sisältää paljon viestinnän hallinnointiin soveltuvia ominaisuuksia, kuten haun, chatin ja mallivastaukset. Lisäksi koulutuksessa perehdytään viestien lajitteluun ja suodattimien käyttöön kouluarjen sujuvoittamiseksi. (1 h)
  • Google Driven organisointi, tiedostojen haku ja Jaettu Drive -toiminto selkeyttävät työskentelyä ja auttavat organisaation tiedonhallinnassa. (1 h)

Jatkokoulutus 4:
WeVideo oppimisen ja opetuksen työkaluna (1 tai 2 h)

  • Tunnin koulutuksessa esitellään WeVideon peruskäyttö ja -toiminnot, kuten projektin aloitus, median lisääminen, erilaiset tehosteet, leikkaaminen ja työn viimeistely sekä tallentaminen.
  • Kahden tunnin koulutuksessa kokeillaan edellisiä ominaisuuksia yhdessä ja käydään läpi yhteistoiminnallisia ominaisuuksia sekä ohjelman pedagogista hyödyntämistä.

Katso tästä video muutamista WeVideon perusominaisuuksista

Jatkokoulutus 5:
YouTube opetuksen tukena (2 h)

  • YouTube-kanavan luominen ja perusasetukset. Videon lisääminen ja editointi sekä Live-tapahtumat yhdessä kokeillen ja harjoitellen.
HUOM! Suoratoiston harjoittelu koulutuksen aikana vaatii Live-toiminnon aktivointia. Toiminnon aktivointi voi kestää 24 tuntia ja on siksi hyvä suorittaa reilusti ennen koulutuksen alkua.
"Kiitos rauhallisesta esityksestä ja siitä, että oli aikaa omille testaamisille."

Palaute Cloudpointin koulutuksesta helmikuussa 2021

sincerely-media-rbsiFCM1pc4-unsplash

Perusteet uudestaan? Vai jo vauhdilla eteenpäin?

Jos Google for Education -tuotteet ovat vielä sinulle vieraita tai käytöstä on aikaa, kannattaa tutustua peruskoulutuksiimme. 

Jos taas tuntuu, että haluat perehtyä eri aiheisiin vielä jatkokoulutuksiakin syvemmin, tutustu syventäviin koulutuksiimme. 

Lue lisää peruskoulutuksista

Lue lisää syventävistä koulutuksista