road-sign-798175_1920

logo_Google_for_Education_lockup_horizontal_RGB (1)
Opettajien syventävät koulutukset

Syventävät koulutukset

Syventävät koulutukset valmentavat opettajia tuomaan oppilaiden ja opiskelijoiden osaamisen paremmin esille ja painottavat pedagogiikkaa sovellusten käytön taustalla. Aihe ja sopiva sovellus valitaan ikäluokkaa, oppiainetta ja käyttötarkoitusta parhaiten palvellen.

Koulutuksien suositeltava kesto on 2 h.

Esimerkkejä syventävistä koulutuksista: 

  • Oman tiedon tuottaminen ja jäsentely Google Formsilla tietoa keräämällä ja Google Sheetsillä dataa visualisoiden
  • Oman osaamisen ja oppimisen todentaminen verkkolehden tai portfolion avulla yhdessä tai itsenäisesti Google Sitesilla
  • Oppilaan henkilökohtaisen vahvuus- ja osaamissivuston laatiminen ja ylläpito Google Sitesillä
  • Luova yhteistoiminta ja -suunnittelu sekä prosessikirjoittaminen tai tarinankerronta Google Docsilla
  • Lukijan valintojen mukaan etenevän tarinan tai opittua tietoa kertaavan dynaamisen testin luominen Google Formsilla
  • Monipuolinen ja helposti omaksuttava graafinen ilmaisu eri oppiaineiden tarpeisiin Google Drawingsilla

Syventävä käyttäjänhallintakoulutus

Sisältö ja kesto suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan vastaavaksi.

 

Saavutettavuus Google for Education -työkaluillla

Syyskuusta 2020 lähtien pääosan viranomaisten julkaisuista tulee täyttää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, ja osittain tämä koskee myös toistuvassa käytössä olevia oppimateriaaleja peruskoulussa ja toisella asteella. Selkeät ja hyvin jäsennellyt oppimateriaalit palvelevat erilaisten oppijoiden lisäksi myös heitä, joilla ei erityisiä oppimisen vaikeuksia ole.

Koulutuksen sisältö

  • Saavutettavuus opetustyössä - yleistä
  • Chromebookin ja Chrome-selaimen esteettömyysasetukset ja niiden testaamista
  • Google for Education -sovellusten esteettömyysasetuksia ja niiden testaamista (sovelluskohtainen painotus sovitaan asiakkaan toiveiden ja käytössä olevan ajan mukaan)
Katso alta video Chromebookien esteettömyysominaisuuksista:
"Sain todella selkeitä ja täsmällisiä vastauksia kysymyksiini. Tästä on paljon apua ja jaan tietoa myös lähimmille kollegoilleni. Kiitos."

Palaute Cloudpointin koulutuksesta helmikuussa 2021

samantha-borges-q3zZHY5GHu0-unsplash

Muista myös muut koulutuksemme

Jos vielä ei ole syventävien koulutusten aika, tutustu perus- ja jatkokoulutusten tarjontaamme. 

Lue lisää peruskoulutuksista

Lue lisää jatkokoulutuksista